Budva

Finansijska podrška

  • Program podsticaja za razvoj poljoprivrede na bazi Odluke o podsti- cajima i investiranju u razvoj poljoprivrede

Ciljevi

  • Povećanje kvaliteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda
  • Usmjeravanje proizvođača ka tržišnim uslovima i standardima
  • Povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi
  • Povećanje iskorišćenosti poljoprivrednih resursa

Uslovi

Uslovi su definisani Odlukom o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede Skupštine Opštine Budva. Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% od prihvatljive investicije za sve investicije bez PDV-a, sa sledećim izuzecima:
  • Podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima, ne mlađim od 18 godina i ne starijim od 25 godina, u iznosu do 60%, uz obavezu bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom u narednih pet godina
  • Iznos podsticajnih sredstava za nabavku sadnog materijala je do 80% bez PDV-a
  • Naknade štete koju su poljoprivredni proízvođači pretrpjeli usled elementarnih nepogoda u iznosu do 60% od procijenjene štete
Budva
Last modified 1yr ago