Herceg Novi

Stvaranje uslova za nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta kroz po- dršku biznis idejama čije su kreatorke žene preduzetnice.

Finansijska podrška

  • Program podsticanja ženskog preduzetništva
Maksimalna visina podrške u okviru jedne biznis ideje je 50% od ukupnog iznosa predviđenog budžetom opštine za podršku źenskom preduzetništvu. Društvo/preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis ideje i dužna je da to naznači.
Last modified 1yr ago