Nikšić

Jačanje kapaciteta biznis sektora kroz edukaciju, savjetodavnu podršku i osnaživanje, organizaciju seminara i studijskih putovanja, kao i kroz olakšice investitorima koji posluju u okviru biznis zona.

Finansijska podrška

  • Program podsticaja za investicije u okviru Odluke o osnivanju biznis zone „Istok”
    na području Opštine Nikšić

Nefinansijska podrška

  • Program podrške preduzetništvu u saradnji sa IPC Tehnopolis
  • Organizacija studijskih posjeta i privrednih izložbeno-prodajnih manifestacija
  • Program mentoringa za MSP u saradnji sa ME i JICA
  • Program “Ekonomsko osnaživanje žena u opštini Nikšić” u okviru projekta Ministarstva za Ijudska i manjinska prava i UNDP-ja u saradnji sa
    APŽCG i IPC Tehnopolis.
Nikšić
Last modified 1yr ago