☎️ZZZ CG

Osim konkursa kreiranih u saradnji sa međunarodnim institucijama, ZZZ CG nudi programe finansijske i nefinansijske podrške za preduzeća u Crnoj Gori.

Finansijska podrška

  • Program za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva - namijenjen je nezaposlenim licima, tehno-ekonomskim viškovima, preduzetnicima i pravnim licima sa statusom malog preduzeća.

Nefinansijska podrška

  • Edukacija - korisnika kredita, kao i specijalističke obuke iz oblasti poslovnih vještina, menadžmenta, poslovnog planiranja, poslovne komunikacije, elektronskog poslovanja, finansija, pravne regulative namijenjene privrednim subjektima.

  • Priručnik za preduzetnike - dostupan u biblioteci ZZZCG, a sadrži sve informacije iz onih oblasti koje su od značaja za sva lica koja žele da se bave preduzetništvom (kao registrovati djelatnost, radno pravo, poslovni ugovori, biznis plan, finansijsko računovodstvo, marketing...).

Saznajte više o ZZZ CG ovdje.

Last updated