Comment on page
🏢

Biznis Centar Bar

Biznis Centar Bar (BSC Bar) se bavi podrškom kroz usluge biznis inkubatora, edukacije, mentoring i umrežavanje, kao i razvijanjem preduzetničkog potencijala.

Ko smo mi?

BSC Bar je osnovan 2007. godine kroz projekat otvaranja poslovnih centara i inkubatora 2007-2010. Projekat je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Holandije a sproveden od strane holandske NVO SPARK. U sklopu projekta otvoreni su slični centri u Bitolju (Makedonija), Kragujevcu (Srbija), Prištini i Mitrovici (Kosovo). BSC Bar je dio ove regionalne mreže i sarađuje sa ostalim centrima na regionalnom nivou.

Koja je naša misija?

Misija BSC Bar je da svojom podrškom pomogne stvaranju povoljnog okruženja za ekonomski razvoj kroz podsticanje razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.
Ciljevi kojima se vodimo su:
  • da olakšaju stvaranje i rast malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori i time povećaju zaposlenost;
  • da podrže razvoj obrazovnog sistema kako bi bolje zadovoljio potrebe tržišta rada;
  • da svojim programima utiču na smanjenje biznis barijera;
  • da preduzetnicima početnicima obezbijede lakši pristup finansijskom kapitalu za pokretanje preduzeća;
  • da utiču na jačanje institucionalne podrške za MSP.

Kome pružamo podršku?

BSC podržava preduzetnike, mala i srednja preduzeca a posebnu pažnju u radu posvećuju mladima, ženama, manjinama i ugroženim grupama.
Facebook
+382 30 686 380