🔬

IPC Tehnopolis

Inovaciono Preduzetnički Centar Tehnopolis - Nikšić

Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis je najznačajniji Centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori.

Kome pružamo podršku?

Studentima, Mladim ljudima, Startapovima, Preduzetnicima, Razvojnim timovima, Mikro, malim i srednjim preduzećima, Poljoprivrednim proizvođačima, Institucijama, Investitorima, Lokalnim, nacionalnim, regionalnim i međunarodnim partnerima.

Na koji način?

Kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju crnogorskog inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama.
Svojim aktivnostima, implementacijom projekta i saradnjom sa više od 150 partnera podržavamo unapređenje inovacionog sistema i infrastrukture za cjelokupni održivi ekonomski razvoj Crne Gore.

Kako do podrške?

Kontaktirajte nas na mejl: [email protected] kako bismo zajedno razvijali vašu ideju.

Više od podrške – partner vašem razvoju!

Neki od programa podrške preduzetništvu u organizaciji IPC Tehnopolis

Takmičenja
🚀
Boost Me Up
🌈
RISE
💻
Viral hakaton
👑
CROWN
Edukativni programi
Mlade žene preduzetnice
iNnova net - Obuka iz mehatronike
Dizajn i štampa
Digitalni marketing
Finansije za nefinansijere
Fuckup nights