💡

Preduzetničko gnijezdo UDG

Laboratorija za buđenje duha kreativnosti i preduzetništva kod svih studenata UDG-a

Preduzetničko gijezdo je usmjereno na buđenje studenata i stvaranje uslova za proizvodnju ideja.

iz Preduzetničkog gnijezda dominantno proističe nova psiha i nova filozofija, i u njemu će se izlijegati start – up ideje. Ideja Preduzetničkog gnijezda će se i dalje razvijati kroz masovno uključivanje studenata. Ideja Preduzetničkog gnijezda je da student, prolazeći kroz proces edukacije na Univerzitetu, specijalno osmišljene radionice, kao i predavanja na fakultetu, dođe do mogućnosti razvijanja sopstvenog biznisa i novih projekata .
Otvoreno je s ciljem da bude oaza start-up ideja, kao i da se studenti masovno uključuju i da iz njega proističe nova psiha i filozofija!
Facebook
Twitter
Youtube
LinkedIn