🏢

NTP CG

Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija u visokotehnološkim djelatnostima.

O nama

NTP Crna Gora osnovan je u partnerstvu Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, uz intenzivnu saradnju najvažnijih stejkholdera preduzetničkog procesa (nauke i privrede).

Misija i vizija

NTP CG želi da postane generator inovacionih procesa u Crnoj Gori, pružajući podršku kompanijama koje su zasnovane na kreativnim, inovaciono orijentisanim i na visoko tehnološki baziranim idejama. Misija NTP-a jeste podrška preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih.
Pronađite nas na sledeći način:
NTP CG
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
+382 20 482 454