💻

Biznis centar Nikšić

Stvaranje sveobuhvatnih sistema podrške i servisa za pospješivanje preduzetništva na nacionalnom nivou.

Misija i vizija

Misija Biznis centra je stvaranje kapaciteta koji bi pospješili samozapošljavanje i osposobljavanje mladih na sledeci način:
 1. 1.
  Pomoć članovima u osnivanju sopstvenih preduzeća ili pri samozapošljavanju. Pomoć se pruža kroz savjete, ideje, povezivanje i pomoć u realizaciji biznis plana.
 2. 2.
  Servisi/usluge za mlade poput - Pisanja biznis planova, analiza tržista, promotivni materijal, kampanje finansiranja projekata, takmičenja preduzetništva, itd..
 3. 3.
  Povezivanje i afirmacija mladih preko takmičenja u poslu, nauci, sportu i esportu i organizovanje edukativnih programa.
 4. 4.
  Stvaranje stabilnih kanala komunikacije sa državnim organima radi implementacije postojećih politika pospješivanja i radi implementacije zakona.
Facebook
Instagram
Youtube
Last modified 1yr ago