🙋♀

Forum mladih MNE

Forum MNE razvija i sprovodi programe i projekte koji promovišu: neformalno obrazovanje, omladinski rad u zajednici, omladinski aktivizam pored ostalih.

Misija i vizija

Vizija: Pravedno i miroljubivo društvo čijem razvoju doprinose aktivni mladi građani.
Misija: Forum MNE je organizacija koja ostvaruje svoju viziju pružajući podršku razvoju mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne pojedince i građane sposobne da prepoznaju, traže i ostvaruju svoja prava i doprinose razvoju miroljubivog i pravednog društva.
Forum MNE sprovodi sve programe u skladu sa svoja 3 strateška pravca:
  • Zagovaranje i lobiranje za bolji položaj mladih
  • Priznavanje i prepoznavanje neformalnog obrazovanja
  • Jačanje međunarodne saradnje
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
+382 (0) 20 602 710
Last modified 1yr ago