📧

Mreža mladih

Mrežu za mlade Crne Gore osnovalo je 35 omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, kao i savezi i unije mladih.

Misija i vizija

Misija MMCG je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica.
Vizija MMCG je društvo u kojem su mladi aktivni i odgovorni u donošenju i sprovođenju odluka.
Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.
Više o MMCG pronađite na sledećim društvenim mrežama:
MMCG
Facebook
Youtube