🚀

Unija mladih preduzetnika

Unija mladih preduzetnika Crne Gore pruža podršku mladim preduzetnicama i preduzetnicima sa teritorije Crne Gore da svoje biznise unaprijede kroz raznovrsne obuke, programe, aktivnosti i umrežavanje.

Misija i vizija

Osnovana 2017. godine, Unija ima cilj da okupi na jednom mjestu mlade koji su pokrenuli ili žele da pokrenu sopstveni biznis. Aktivan rad sa fokusom na potrebama članstva odlikuje našu organizaciju. Česte i raznolike aktivnosti, organizovane za i po potrebama članova, opisuju naše djelovanje. UMPCG nastoji da promoviše i podstiče preduzetnički duh i saradnju među mladima, na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou. Unija ima za cilj da doprinese stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj preduzetništva mladih u Crnoj Gori.

Ko može biti član Unije?

Član Unije može biti svako ko je osnovao/la firmu, ima gazdinstvo, NVO, registrovao/la se kao preduzetnik,ima zanatsku radnju ili start-up , nema preko 35 godina i rođen/a je u Crnoj Gori. Prijatelj Unije može biti svako ko ne ispunjava kriterijume, a želi da doprinese razvoju organizacije, podstiče saradnju i svojim kvalitetima i resursima pozitivno utiče na ciljeve organizacije.
Facebook
Instagram
Twitter