💡

Berza preduzetničkih ideja

O berzi

Univerzitet Donja Gorica je ove godine realizovao 12. po redu “Berzu preduzetničkih ideja”. Ovaj projekat već 12 godina predstavlja spoj snage, mladosti, kvalitetnih ideja i rješenja za svakodnevne probleme. Na strani ponude se mogu naći vaše biznis ideje za koje mogu licitirati kompanije i institucije kao predstavnici potražnje. U zavisnosti od kvaliteta ideje, koji predstavlja sinergiju vaše hrabrosti i kreativnosti, najboljih 11 ideja će imati priliku da se predstavi pred stranom "potražnje". Tradicionalno, nakon prezentacija slijedi kotacija. Pravo na pregovore je otkupio ponuđač koji bude spreman da plati najveću cijenu. Pored najboljih 11 ideja, ostale prijavljene ideje će biti predstavljene u jedanaestom izdanju “Knjige ideja”. Na “12. Berzi Preduzentičkih Ideja” je moguće konkurisati sa tržišno-orijentisanim projektima, proizvodima i inicijativama. Od 2016. godine sa radom je počela fondacija Freedom&Entrepreneurship, koja će za cilj imati podstrek mladim ljudima za realizaciju svojih biznis ideja. Novac koji će TRAŽNJA namijeniti vlasnicima ideja će se uplaćivati na račun fondacije, koja će 50% sredstava odmah po uplati proslijedjivati vlasnicima ideja, dok će drugih 50% biti uplaćeno vlasniku ideje onog dana kada isti osnuje privredno društvo registrovano za realizaciju ideje. Rok za osnivanje društva je 24 mjeseca od dana dobijanja prvog dijela nagrade. Ukoliko se u tom roku ne osnuje privredno društvo, fondacija zadržava ovaj iznos i proslijedjuje kao podršku drugim pravnim licima koji apliciraju za pomoć fondacije, o čemu će biti više riječi na samoj Berzi.
YouTube
LinkedIn
Twitter
Instagram