👩🚀

Boost Me Up

Predakceleracijski program BoostMeUp predstavlja nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.

Evo šta mozete nauciti na Boost me up:

RAZVOJ BIZNIS MODELA

Individualni rad sa timovima na prepoznavanju svih potrebnih elemenata u cilju izrade relevantnog biznis modela.

MARKETING, ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA

Individualni rad sa timovima na pripremi dokumenta Strategija razvoja tržišta sa akcionim planom za svaki od timova koja se sastoji sljedećih elemenata: prepoznavanje tržišta, TAM (Total available market), SAM (Servicable available market), SOM (Servicable available market), LAM (Launch adressable market), analiza konkurencije, benchmark analiza, SWOT analiza internih faktora, PESTLE analiza spoljnih faktora.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Individualni rad sa timovima na pripremi dokumenta Strategija zaštite prava intelektualne svojine sa akcionim planom za svaki od timova.

PITCHING VJEŠTINE

Individualni rad sa timovima na pripremi trominutnog pitch-a na engleskom jeziku ali i drugih oblika prezentacije ideje u skladu sa prepoznatim potrebama u cilju prezentacije ideje pred potencijalnim partnerima, investitorima, finansijerima, za učešće u dostupnim programima podrške sa fokusom na programe na međunarodnom nivou.

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Individualni rad sa timovima na pripremi dokumenta Strategija finansiranja sa akcionim planom za svaki od podržanih timova. U skladu sa prepoznatim stepenom razvoja ideja, njihovom vrstom registracije, oblasti u kojoj razvijaju navedenu ideju i niza drugih specifičnosti, biće prepoznati svi dostupni modeli/programi za finansiranje, kako nacionalni tako i međunarodni koji su dostupni za aplikante iz Crne Gore.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Kreativci, inovatori, preduzetnici i kompanije sa kreativnim idejama i inovativnim rješenjima.

BOOTCAMP

U drugom selekcionom krugu, broj projekata koji pređe minimalni prag potrebnih bodova, a najmanje njih 20, biće pozvani na četvorodnevni Bootcamp na kojem će se odabrati najmanje 6 najbolje ocijenjenih projekata.
Bootcamp će biti podijeljen u 4 sljedeća segmenta:
  • Radionice (design thinking, razvoj startup projekata);
  • Meet-up-ovi, key note predavanja;
  • Grupni rad sa mentorima;
  • Individualni rad sa mentorima;
Facebook
LinkedIn
Twitter

Organizator takmičenja: