Start1Up

Šta nudi Start1up?

  • Start1Up je inovativni program predakceleracijske podrške koji će mladim ljudima u Crnoj Gori, a posebno studentima, dati priliku da svoje preduzetničke ideje kroz jasno definisane faze programa pretvore u konkurentne, umrežene i profitabilne startup kompanije.

Ko ga organizuje?

  • Program realizuje Fakultet za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica, uz podršku partnerskih institucija koje se bave kreiranjem prilika za zapošljavanje i preduzetničko usavršavanje mladih, kao i startup centara i univerziteta koji se u Crnoj Gori i inostranstvu bave implementacijom inovativnih modela preduzetničkih studija, kao i kreiranjem brojnih programa i strategija za osnaživanje preduzetništva i pokretanje startup kompanija među mladima

Kome je namijenjen?

  • Start1Up program je prvenstveno namijenjen studentima u Crnoj Gori, mladim ljudima sa izraženim preduzetničkim potencijalom, koji posjeduju inovativne ideje povezane sa ključnim prioritetima Strategije za pametnu specijalizaciju, tačnije koje se odnose na održive tehnologije, ekologiju i turizam kao i obnovljive izvore energije, a koje su prožimane upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija, kao horizontalnog cilja i ključnog prioriteta S3. Program je takođe u direktnom saglasju sa ciljevima UN Strategije održivog razvoja, a pored studenata projektne aktivnosti su prioritetno usmjerene ka razvoju ženskog preduzetništva, preduzetništva u ruralnim područjima i među ranjivim grupama
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter