💻

Startup aktivator

Startup Activator je program namijenjen startapima u ranoj fazi razvoja. Predstavlja intenzivni predakceleracijski program sastavljen iz dva ciklusa. Ciklus ideacije je orijentisan na razvoj poslovnog modela, koncipiranje minimalno funkcionalnog proizvoda i istraživanje tržišta, dok se ciklus validacije fokusira na razvoj minimalno funkcionalnog proizvoda i testiranje ideje na tržištu. Startup Activator traje između šest i devet mjeseci.
ŠTA TE OČEKUJE?
Ciklus ideacije-Tokom ovog ciklusa timovi će raditi na razvoju poslovnog modela, definisanju predloga vrijednosti, definisanju ciljne grupe i definisanju minimalno funkcionalnog proizvoda. Na kraju ciklusa ideacije učesnici prezentuju ideje u cilju obezbjeđenja učešća u drugom ciklusu – ciklusu validacije.
Ciklus validacije-Tokom ove faze timovima je na raspolaganju budžet u visini od 2.500 eura za realizaciju aktivnosti u procesu validacije. Sredstva iz fonda mogu koristiti za razvoj minimalno funkcionalnog proizvoda, istraživanje tržišta, promociju, putovanja na sastanke i druge troškove koji su usko vezani sa procesom validacije.
Ova faza se sastoji iz 3 segmenta, a to su:
Mentori
Predavači i mentori sa iskustvom će vam biti na raspolaganju za individualne mentorske sesije i konsultacije online ili da vas povežu sa ekspertima koji su vam potrebni u svim fazama i oblastima razvoja poslovanja.
Radionice
Uz praktičan rad organizovaće se i radionice kako bi timovi stekli potrebna znanja iz domena prodaje i marketinga što će im poslužiti u procesu validacije ideje, kao i radionica koja će obrađivati temu investiranja u startape.
Demo dan
O pobjedniku programa će na demo danu odlučiti žiri, a događaju će prisustvovati predstavnici fondova koji ulažu u startape u ranoj fazi razvoja.
Facebook
Instagram
Twitter