Viral hakaton

Šta je Viral Hakaton?

IPC Tehnopolis te vodi u najbolju avanturu ovog proljeca – VIRAL hakaton, koji ce ti pružiti priliku da testiraš svoje znanje i kreativnost i osvojiš vrijedne novcane nagrade!
Ukoliko si student, imaš znanja i iskustva iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i poljoprivrede i tim za koji smatraš da može da odgovori izazovu, evo prilike za tebe!
VIRAL hakaton ce biti fokusiran na primjenu informacionih tehnologija u poljoprivredi kroz razvoj softverskih/hardverskih rješenja za izazove sa kojima se suocavaju poljoprivredna preduzecau svakodnevnom poslovanju. U Crnoj Gori poljoprivreda je još uvijek u velikoj mjeri oslonjena na manuelnu proizvodnju, dok se dostupna tehnicka i tehnološka rješenja nedovoljno koriste. Rješenja koja budu kreirana na VIRAL hakatonu ce znacajno olakšati poslovanje poljoprivrednih preduzeca, ali i otvoriti nove mogucnosti za napredak.
Kako se prijaviti?
Na VIRAL hakaton mogu se prijaviti timovi sastavljeni od studenata Univerziteta Banja Luka (jedan tim), Univerziteta u Tuzli i Univerziteta Bijeljina (jedan tim), Univerziteta u Mostaru (jedan tim), Sveučilišta u Mostaru (jedan tim), te Univerziteta Donja Gorica (jedan tim), a koji zadovoljavaju sljedeće kriterijume:
 1. 1.
  Svi članovi tima moraju biti studenti;
 2. 2.
  Dva člana tima moraju biti studenti poljoprivrednog fakulteta/prehrambene tehnologije;
 3. 3.
  Dva člana tima moraju biti studenti fakulteta za informacione tehnologije/elektrotehnike;
 4. 4.
  Maksimalan broj članova po timu je četiri.