Cetinje

Opština Cetinje za cilj ima stvaranje uslova za nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta.

Finansijska podrška

  • Program podsticaja za investicije u Biznis zonama na teritoriji Prijestonice Cetinje
  • Program podsticaja investicijama van Biznis zona na teritoriji Prijestonice Cetinje
  • Program podsticaja za proširenje djelatnosti postojećih privrednika na teritoriji Prijestonice Cetinje
  • Program podsticaja za investicije u Poslovnoj zoni "Košuta"

Nefinansijska podrška

  • Izrada biznis planova, savjetovanje, stručna podrška, seminari i edukacija sa nivoa Biznis centra
Cetinje
Last modified 1yr ago