👩🎓

Asocijacija poslovnih žena

Nevladina organizacija Asocijacija poslovnih žena Crne Gore “Poslovna žena” je nacionalno, nepolitičko i neprofitno udruženje koje okuplja žene preduzetnice i menadžerke od 2009. godine.
Osnovni cilj Asocijacije je da podržava žene u biznisu, liderke i preduzetnice, da zagovara unaprijeđenje poslovnog ambijenta, da pruža i organizuje obuke, treninge i mentorstvo za žene i mlade u biznisu, kao i da kontinuirano radi na regionalnom umrežavanju i saradnji.
Ukoliko ste zainteresovani za učlanjenje ili više informacija o organizaciji pronađite nas na sledeći način:
Facebook
020 243 260
Last modified 9mo ago