Privredna komora Crne Gore

Privredna komora Crne Gore je asocijacija bogate tradicije, stručna, kreativna, inventivna i nadasve autoritativna, zastupa interese svih privrednika radi privrednog i sveukupnog razvoja države.

Nadležnost komore

Komora obezbjeđuje ostvarivanje i unapređivanje zajedničkih interesa svojih članova, učestvuje u donošenju privredno-sistemskih i mjera ekonomske politike iz nadležnosti države davanjem prijedloga i stavova po određenim pitanjima od interesa za poslovanje i razvoj tržišne privrede.

Misija

Privredna komora Crne Gore, radi privrednog razvoja koji je zajednička misija svih njenih članica, djelovanje usmjerava i ostvaruje kroz: zastupanje opšteg interesa privrede i svih privrednih subjekata, omogućavanje preduzećima da učestvuju u upravljanju privredom i time očuvaju svoju slobodu, podsticanje proizvodnje u privredi, prezentovanje poslovnih mogućnosti u inostranstvu i njegovanje poslovnog morala i običaja.
Facebook
+382 20 230 545